Sosyal Sorumluluk

Ünal Şirket Grubu olarak, bir yandan enerji sektöründeki faaliyetlerimize devam ederken; diğer yandan tüm iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve toplumun tümü için değer yaratmaya da büyük önem vermekteyiz. Paydaşlarımıza karşı olan sorumluluk bilincimiz çerçevesinde, kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi sağlık ve eğitim altyapısının geliştirilmesi , çevrenin korunması ile yerel ekonominin gelişiminin sürdürülebilir kılınması hedeflerine yönelik olarak planlamaktayız. Bu hedefler çerçevesinde yaklaşımımız, enerji santrallerimiz etrafındaki yerel halkın talep ve ihtiyaçlarına öncelik vermektir. Planladığımız sosyal sorumluluk projeleri ile yerel halkın yaşam kalitesini arttırmak nihai hedefimizdir. Sektörümüzdeki lider konumumuza yakışır şekilde, topluma ve çevreye fayda sağlamak adına yürüttüğümüz sosyal sorumluluk çalışmalarımızı, kurumsal kimliğimizin bir parçası olarak görmekten gurur duyuyoruz.